• <input id="ma8yi"><input id="ma8yi"></input></input>
 • <samp id="ma8yi"><samp id="ma8yi"></samp></samp>
  ZALO: 0928 667 532 0086-13906563453

  C?ng Ty TNHH c?ng ngh? c? ?i?n Wenling Tongguang


  ???c thành l?p vào n?m 1998, có h?n 30 n?m kinh nghi?m v? t? ??ng hóa, C?ng ty chúng t?i r?t coi tr?ng vi?c nghiên c?u và ??i m?i b?ng t?i t? ??ng. ??i m?i là ??ng l?c chính ?? thúc ??y ti?n b? và phát tri?n. Chúng t?i cùng nhau thúc ??y ??i m?i và nang c?p, ti?p t?c t?o ra giá tr? trong ngành t? ??ng hóa và cùng nhau xay d?ng m?t th? gi?i th?ng minh t??i ??p.

  Chính sách ch?t l??ng t? ??ng hóa c?a:

  Lu?n coi tr?ng ch?t l??ng là n?n t?ng cho s? t?n t?i c?a Tongguang và là ly do  khách hàng ch?n Tongguang

  Chúng t?i truy?n ??t chính xác các yêu c?u và mong ??i c?a khách hàng ??n H? th?ng t? ??ng hóa Tongguang, phát huy ti?m n?ng c?a t?t c? nhan viên, ??ng th?i kh?ng ng?ng c?i ti?n và cùng nhau xay d?ng ch?t l??ng.

  Tongguang cam k?t cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m, d?ch v? và gi?i pháp ch?t l??ng cao, ??ng th?i liên t?c cho phép khách hàng tr?i nghi?m nh?ng n? l?c và giá tr? c?a chúng t?i.

  Tuy?n d?ng: 

  1.Tuy?n 2 nhan viên kinh doanh thi?t b? máy móc. Yêu c?u có kh? n?ng giao ti?p ??c l?p trong l?nh v?c bán hi?t b? máy móc.

  2. 1  k? s? ?i?n (nam).có n?ng l?c thi?t k? PLC và thi?t k? ?i?u khi?n ?i?n.

  20170420110293229322.jpg  亚洲午夜福利AV一区二区无码,性色av蜜臀av人妻无码,偷看浓毛少妇洗澡自慰,国产Jizz精品免费观看,后进式动态图,又粗又大AAA久久久久